Tin mới nhất

PC Quảng Bình: Văn hóa doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

PC Quảng Bình: Văn hóa doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

00Vị thế của doanh nghiệp không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh, vai trò đối với nền kinh tế-xã hội địa phương mà còn bao gồm các giá trị về uy tín thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng. Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PC Quảng Bình xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) với mục tiêu ngày càng hoàn thiện các chuẩn mực công tác, thái độ làm việc chuyên nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về CBCNV ngành điện. CBCNV mặc đồng phục, đeo thẻ tên theo đúng quy định khi giao tiếp với khách hàng. ...