Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

00Ngày 21/9/2017, Ban TĐKT tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tin do Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình thực hiện. Tổ TTV-QB 00